SPORAZUM SA NARODOM

separator

Potpisnici dokumenta su svesni da je politički i javni život u zemlji potpuno uništen. Jedan čovek je suspendovao pravo i pravdu i odlučio da sam bude i pravo i pravda. Jedan čovek je uzurpirao sve društvene i prirodne nacionalne resurse. Jedan čovek, suprotno Ustavu, ugrožava teritorijalni suverenitet države. Jedan čovek drži ucenjenim i poniženim čitav narod. Njegovo ime je Aleksandar Vučić.

U Srbiji nije uspostavljen državni sistem koji će biti brana tiraniji. Svedoci smo obesmišljavanja izbora, i oni ne smeju biti jedini način kontrole građana nad sistemom. Odbijamo argument odvajanja politike od naroda. Politika nije stvar samo političkih stranaka, ona mora proizilaziti iz slobodno izražene volje građana i biti kontrolisana od strane građana kroz nezavisne institucije.

Cilj sporazuma naroda i političara je da naša zemlja konačno postane država odgovornosti, država prava i pravde, država slobode u kojoj se ne gaze već poštuju evropske vrednosti.

Spremni smo da budemo službenici naroda, a ne njegova vlast. Spremni smo da služimo sistemu, a ne on nama. Spremni smo da predložimo nove i poštujemo uspostavljene mehanizme kontrole i smenjivosti svake buduće državne uprave. Spremni smo na transparentnost i otvorenost za građane u svim svojim aktivnostima, uz uvažavanje svih različitosti.

Predlažemo skup mera koje će obezbediti raspodelu društvene moći koja neće biti ni u jednom čoveku, ni u skupštinskoj većini, niti u bilo kojoj stranci.

Mi, predstavnici opozicionih političkih stranaka, pokreta i saveza, obavezali smo se da ćemo se kao deo protesta “1 od 5 miliona” boriti za političke promene u Srbiji i uspostavljanje sistema u kome diktatura nikada više neće biti moguća. Osnove plana te borbe nalaze se u navedenih sedam tačaka.

1. Obavezujemo se na zajedničku borbu za slobodne medije i slobodne i poštene izbore na način koji smo definisali u Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora koji su sastavni deo ovog Sporazuma.

2. Obavezujemo se da, sve dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima nećemo učestvovati. Pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata takvih „izbora“ smatraćemo aktom rušenja ustavnog poretka; takvu vlast smatraćemo nelegitimnom i protiv nje se boriti svim vrstama otpora i građanske neposlušnosti.

3. Obavezujemo se da ćemo nastaviti borbu svim raspoloživim legalnim sredstvima za demokratizaciju Republike Srbije. Obavezujemo se da ćemo se suprotstaviti nasilju, posebno svakom ekstremizmu povezanim sa režimom.

Obavezujemo se na solidarnost u zaštiti svih ugroženih građana koji se nađu na udaru pesnice vlasti zbog drugačijeg mišljenja ili kritičkog delovanja i da ćemo pružiti pomoć i zaštitu ugroženim ljudima i grupama.

4. Obavezujemo se da ćemo obelodaniti i preispitati sve akte koji su do sada usvojeni i koje bi sadašnji nedemokratski režim usvojio, a koji ugrožavaju državne, nacionalne i ekonomske interese.

5. Obavezujemo se da ćemo kao opozicija napustiti rad skupština u kojima je režim ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma: Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine grada Beograda i drugih lokalnih samouprava i gradskih opština i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Izabrani poslanici i odbornici će na drugi način štititi interese građana Srbije na svim nivoima.

6. Kada se izborimo za slobodne i poštene izbore zajedno ćemo raditi na formiranju zajedničke izborne liste na kojoj bi pored stranačkih kandidata za narodne poslanike uzeli učešće i predstavnici sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti. Obavezujemo se da niko od potpisnika neće formirati parlamentarnu većinu na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou sa strankama postojećeg režima.

7. Nakon sprovedenih slobodnih i poštenih izbora obavezujemo se na formiranje Vlade stručnjaka sastavljenu od odgovornih i stručnih ljudi na čelu sa nestranačkim premijerom. U toj Vladi neće biti niko od aktuelnih lidera opozicije, a biće oročena na godinu dana. Vlada stručnjaka sa novoizabranom Narodnom skupštinom Republike Srbije ispuniće sledeće preduslove za vraćanje demokratskih načela i vladavine prava u Srbiju.

POTPISUJEM SPORAZUM

Podržavam Sporazum sa narodom i kao 1 od 5 miliona nastaviću zajedničku borbu na izgradnji slobodne i demokratske Srbije.