MEGÁLLAPODÁST A NÉPPEL

separator

A dokumentum aláírói tisztában vannak azzal, hogy az országban lévő társadalmi és politikai életet megsemmisítették. Egy ember felfüggesztette a jogot és az igazságosságot, és úgy döntött, ő maga lesz egy személyben a jog és az igazságosság. Egy ember rátenyerelt az összes társadalmi és nemzeti erőforrásra. Egy ember, ellentmondva az ország Alkotmányának, veszélyezteti az ország területi szuverenitását. Egy ember zsarol és megaláz egy egész népet. Ennek az embernek a neve Aleksandar Vučić. Szerbiában nem alakult ki olyan intézményrendszer, amely gátat vetne az önkényuralomnak. Tanúi vagyunk a választási rendszer kijátszásának, ami magában a polgároknak nem nyújt megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat a hatalmi rendszer felett. Elvetjük azt az érvrendszert, ami szétválasztaná a politikát a néptől. A politika nem csak a pártokat illeti meg. A politika alapjai a polgárok szabad véleménynyilvánításából kell, hogy eredjen és a polgároknak lehetőséget kell adni annak ellenőrzésére a független intézményeken keresztül. A nép és a politikum között megkötendő szerződés célja egy olyan ország megteremtése, ami a társadalmi felelősségen, jogbiztonságon és joguralmon alapszik, és a szabadság országa lesz. Készen állunk arra, hogy a népet szolgáljuk, és ne pedig a hatalmat gyakoroljuk. Készen állunk arra, hogy szolgáljuk a rendszert, ahelyett, hogy a rendszer szolgáljon minket. Készen állunk új intézkedések bevezetésére és a már meglévő ellenőrzési mechanizmusok maradéktalan betartására, és a mindenkori állami berendezés zavartalan változtatására. Készen állunk arra, hogy minden tevékenységünk átlátható és nyitott legyen a polgárok számára, figyelembe véve minden ember egyediségét. Olyan intézkedéseket javasolunk a hatalom társadalmi megosztására, amelyek lehetővé teszik, hogy az ne függjön egy embertől, képviselőházi többségtől, politikai párttól. Mi, alulírott ellenzéki politikai pártok képviselői, mozgalmak és szövetségek, az Egy az ötmillióból elnevezésű polgári tiltakozás képviselőinek felkérésére, közösen harcolva a politikai változásokért Szerbiában, elkötelezzük magunkat azzal a céllal, hogy leváltsuk Aleksandar Vučić egyszemélyes rendszerét, tüntetve Belgrádban és Szerbia más városaiban, szerződésünket a következő alapokra helyezzük:

 

1. Kötelezettséget vállalunk, hogy közösen harcolunk a sajtó szabadságáért, a szabad és tisztességes választásokért azon a módon, amelyet meghatároztunk a Közös ellenzéki feltételek név alatt futó dokumentumban, amely része ennek a megállapodásnak.
2. Kötelezettséget vállalunk, hogy amíg nem teljesítődnek az általunk követelt szabad és tisztességes választási folyamat feltételei, a lehetséges választásokon nem veszünk részt. Amennyiben egy „ilyen” választás utáni eredmények alapján próbál meg valaki kormányt alakítani, azt az alkotmányos rend ledöntésének fogjuk tekinteni; azt a hatalmat illegitimnek tartjuk majd, s az ellenszegülés minden lehetséges módjával, valamint polgári engedetlenséggel is harcolni fogunk ellene.
3. Kötelezettséget vállalunk, hogy minden rendelkezésünkre álló legális eszközzel a Szerb Köztársaság demokratizálódásáért harcolunk majd. Kötelezettséget vállalunk, hogy ellenszegülünk az erőszaknak, különösen a hatalomhoz köthető szélsőségességek ellen. Kötelezettséget vállalunk, hogy szolidárisak leszünk azokkal, akik azért kerülnek veszélybe, mert másként gondolkodnak vagy kritikusan ténykednek, s segíteni és védelmezni fogjuk az ilyen helyzetbe került embereket és csoportokat.
4. Kötelezettséget vállalunk, hogy nyilvánosságra hozzuk és kivizsgáljuk az összes eddig elfogadott jogszabályt, és azokat is, amelyeket a jelenlegi nem demokratikus hatalom elfogadna, s amelyek veszélyeztetik az országos, a nemzeti és a gazdasági érdekeket.
5. Kötelezettséget vállalunk, hogy mint ellenzék, el fogjuk hagyni azon képviselőházi üléseket, amelyek esetében a hatalom megszüntette a demokratikus elveket és a parlamentarizmus alapjait: az országos, a tartományi, a belgrádi és a többi önkormányzat községi és városi képviselőházának üléseit, s így elvesszük a rezsim legitimitását. A választott képviselők és bizottsági tagok valamennyi szinten más módon óvják majd meg Szerbia polgárainak az érdekeit.
6. Amikor kiharcoljuk a szabad és tisztességes választásokat, közösen alakítjuk ki a választási listákat, amelyeken a párttagokon kívül helyet kapnának a szakszervezet képviselői, a szakmai és a polgári egyesületek, az egyetemisták, a professzorok, az akadémikusok és a közéleti személyiségek. Kötelezettséget vállalunk, hogy a megállapodás aláírói közül senki nem fog hatalmi többséget
kialakítani országos, tartományi és helyi szinten a jelenleg hatalmon levő pártokkal.
7. A szabad és tisztességes választások után kötelezettséget vállalunk, hogy megalakítjuk a szakértői kormányt, amelyben felelősségteljes és szakértő személyek kapnak helyet, amelynek élén egy párton kívüli miniszterelnök lesz. Ebben a kormányban senki nem szerepel majd a jelenlegi ellenzék vezetői közül, a megbízatása pedig egy évre szól majd. A szakértői kormánynak az újraválasztott köztársasági képviselőházzal a következő előfeltételeket kell megvalósítania, hogy Szerbia visszatérjen a demokratikus elvekhez és a jogrendhez.

 

7.1. Biztosítani kell a demokratikus elvekhez és a jogrendhez való visszatérést, és tiszteletben kell tartani az alkotmányos rendet a döntéshozás, a végrehajtás és az igazságügy területén, valamint a szabad és korrekt választások alkalmával
7.2. Független bíróságok és önálló ügyészségek felállítása
7.3. A független Alkotmánybíróság felállítása
7.4. A korrupció, a szervezett bűnözés és a befolyásolással való kereskedelem elleni különleges ügyész bevezetése
7.5. Az Állami Számvevőszék intézet szerepének megerősítése a költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzése során
7.6. A magasabb rangú köztisztviselők megválasztáshoz szükséges kritérium megállapítása
7.7. A független és szabályozó testületek és intézmények megvédése a pártpolitikai befolyástól
7.8. Politikai átvilágítás
7.9. A szociális párbeszéd visszaállítása és állami szintű rendszabály a megkárosított polgárok számára
7.10. Vagyonvizsgálat
7.11. A választási törvényhozás megváltoztatása
7.12. Az önkormányzatiságra való jog tiszteletben tartása

A Megállapodás végrehajtásának érdekében javasoljuk az alulírottak és az „1 az 5 millióból” polgári tüntetések képviselői közötti folyamatos párbeszédet és a szabad akaratból eredő együttes cselekvést a közös célok eléréséért.

Jelen Megállapodást, a kötelezettségeinkkel együtt, felkínáljuk az „1 az 5 millióból” polgári tüntetések képviselőinek, minden valós ellenzéki politikai szervezetnek, szakszervezeteknek, egyesületeknek és Szerbia minden polgárának. Folytatjuk a közös tüntetéseket Belgrádban és Szerbia szerte a megállapodásban megfogalmazott célkitűzések teljesítéséig, amelyeket közösen mutatunk be Szerbia polgárainak.

ALÁÍROM A MEGÁLLAPODÁST

Támogatjuk a Megállapodást a néppel és mint 1 az 5 millióbol folytatni fogom a közös harcot a szabad és demokratikus Szerbiáért.